Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки користується нині популярністю. Важко знайти таку область діяльності, яка б не використовувала комп'ютерну обробку даних, моделювання, автоматизацію або просто електронні засоби комунікації та документообігу.
ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів" готує фахівців з сучасних інформаційних технологій, які володіють комплексними знаннями в області програмного і апаратного забезпечення, чітко розуміють взаємодію прикладних програм і комп'ютерних систем, а також володіють навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, представлення інформації, програмування та проектування систем.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Прикладний програміст

Розробник баз даних

Технік із системного адміністрування

Оператор обчислювальних машин

Технік-програміст

 


КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

Бази даних

Access, SQL Server, mySQL

Програмування

C, C++, C#

WEB

html, css, javaScript, php, CMS

Адміністрування

ОС Windows, локальні мережі

720 годин

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4410 годин

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1350 годин

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ
 ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

01 Історія
України

02 Українська мова (за професійним спрямуванням)

03 Культурологія

04 Основи
філософських знань

05 Економічна
теорія

06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

07 Фізичне
виховання

08 Основи
правознавства

01 Вища
математика

02 Дискретна
математика

03 Теорія ймовірностей та математична статистика

04 Теорія
алгоритмів

05 Фізика

06 Чисельні
методи

07 Математичні методи дослідження операцій

08 Математична
логіка

09 Основи
екології

01 Вступ
до спеціальності

02 Алгоритмізація
та програмування

03 Обєктно-орієнтоване
програмування

04 Компютерна
графіка

05 Організація баз даних
і знань

06 Системи і технології
управління базами даних

07 WEB-технології 
та WEB-дизайн

08 Розробка клієнт-
серверних застосувань

09 Технологія створення
програмних продуктів

10 Технології
захисту інформації

11 Тестування програмних
систем і комплексів

12 Адміністрування програмних
систем і комплексів

13 Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів

14 Операційні
системи

15 Компютерні
мережі

16 Теорія
інформації

17 Інформаційні
технології

18 Електротехніка та основи електроніки

19 Безпека
життєдіяльності

20 Основи
охорони праці 

21 Охорона праці
в галузі

22 Основи
маркетингу

23 Економіка
та основи ІТ-бізнесу

24 Чинники успішності працевлаштування за фахом

 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

з алгоритмізації і програмування

з об'єктно-орієнтованого програмування

з проектування баз даних

з технологій розробки програмного забезпечення

КУРСОВІ РОБОТИ

з алгоритмізації і програмування

з систем і технологій управління базами даних

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 • ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
 • 2850грн/рік

 •  Ліцензований обсяг: 25 осіб

  Державне замовлення: -

  Термін навчання

  3 роки (на базі 11 класів)

   

 • УМОВИ ПРИЙОМУ
 • ПЕРЕПІДГОТОВКА
 • 2850грн/рік

 • Ліцензований обсяг: 25 осіб

  Державне замовлення: 

  25 (по ваучерам центру зайнятості)

  Термін навчання

  2 роки

 • УМОВИ ПРИЙОМУ