ТЕХНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

 

Грицишин Наталія Михайлівна

Завідувач технічного відділення, викладач вищої категорії, викладач методист.

тел: (04598) 32-787,  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна інформація

Технічне відділення створено у 2016 р. До його складу входить 3 випускні циклові комісії: землевпорядних, інформаційних технологій та фізико-математичних, лісогосподарських та садово-паркових дисциплін.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. 

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство.  

Спеціальність: 205 Лісове господарство. 

 

Відділення готує:

кваліфікованих техніків-землевпорядників для роботи в системі Держгеокадастру України, регіональних та базових управліннях і відділах держгеокадастру, госпрозрахункових і приватних організаціях, місцевих радах різних рівнів, установах землевпорядної служби та держгеокадастру;

 

 

кваліфікованих техніків-програмістів для роботи в ІТ-службах підприємств і організацій різних галузей та форм власності на посадах: техніка-програміста, техніка обчислювального центру, оператора обчислювальних машин, інженера з обслуговування комп’ютерних мереж, фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації, адміністратора локальних мереж.

кваліфікованих  техніків лісового господарства які працюють в сфері Державного лісового агенства України, спеціалізованих лісомеліоративних станціях, лісовпорядкувальних підприємствах, де виконують лісогосподарські роботи щодо створення, формування лісостанів і заготівлі та переробки лісогосподарської продукції.

кваліфікованих фахівців садово-паркового господарства  які працюють в садових центрах, в розсадниках декоративних культур, дендропарках, ботанічних садах а також організаціях, які займаються проектуванням і безпосереднім виконанням озеленення на різних за формою власності територіях.


АУДИТОРНИЙ ФОНД


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Циклова комісія землевпорядних дисциплін

Пушкар Алла Вікторівна

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії;

Дисципліни: управління земельними ресурсами, основи стандартизації, сертифікації і метрології, топграфічне і землевпорядне креслення, основи меліорації і ландшафтознавства.

Пушкар Алла Вікторівна

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії;

Гетманьчик Іванна Петрівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. е. н.;

Дисципліни: земельне право, державний контроль і моніторинг земель, грошова оцінка земель і нерухомості.

Гетманьчик Іванна Петрівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. е. н.;

Сидорко Віктор Петрович

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: вступ до спеціальності.

Сидорко Віктор Петрович

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Сидорко Наталія Ярославівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України;

Дисципліни: історія земельних відносин, землевпорядне проектування, основи картографування, основи проектування шляхів місцевого значення.

Сидорко Наталія Ярославівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України;

Кочеригін Леонід Юрійович

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. пед. н., відмінник аграрної освіти України;

Дисципліни: фотограмметрія.

Кочеригін Леонід Юрійович

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, к. пед. н., відмінник аграрної освіти України;

Щербак Ольга Вікторівна

Викладач, спеціаліст І категорії

Дисципліни: автоматизована земельно-кадастрова ІС, інформатика і комп'ютерна техніка, комп'ютеризація землевпорядного виробництва.

Щербак Ольга Вікторівна

Викладач, спеціаліст І категорії

Грицишин Наталія Михайлівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;

Дисципліни: геодезичні роботи при землеустрої, земельний кадастр.

Грицишин Наталія Михайлівна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;

Малихін Дмитро Михайлович

Викладач, спеціаліст вищої категорії, к. н. держ. упр.;

Дисципліни: геодезія, топографічне та землевпорядне креслення, основи креслення, навчальні практики з геодезії.

Малихін Дмитро Михайлович

Викладач, спеціаліст вищої категорії, к. н. держ. упр.;

Циклова комісія інформаційних технологій та фізико математичних дисциплін

Семенюта Ірина Леонідівна

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст II категорії

Дисципліни: системи і технології управління базами даних, WEB-технології та WEB-дизайн, інформаційні технології, теорія інформації, адміністрування програмних систем і комплексів.

Семенюта Ірина Леонідівна

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст II категорії

Дергач Віктор Володимирович

Викладач, спеціаліст вищої категорії,педагогічне звання "старший викладач"

Дисципліни: організація баз даних і знань, інформатика.

Дергач Віктор Володимирович

Викладач, спеціаліст вищої категорії,педагогічне звання "старший викладач"

Прохорчук Наталія Іванівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: вступ до спеціальності, інформатика, математика.

Прохорчук Наталія Іванівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Кодинець Марія Анатоліївна

Викладач, спеціаліст, друга вища освіта

Дисципліни: технології створення програмних продуктів, комп'ютерна графіка, інформаційні технології, автоматизована обробка інформації, розробка клієнт-серверних застосувань.

Кодинець Марія Анатоліївна

Викладач, спеціаліст, друга вища освіта

Кульчицька Віра Анатоліївна

Викладач, спеціаліст II категорії

Дисципліни: математична логіка, дискретна математика, вища математика, чисельні методи, математичні методи дослідження операцій, теорія ймовірностей та математична статистика.

Кульчицька Віра Анатоліївна

Викладач, спеціаліст II категорії

Комісаренко Людмила Михайлівна

Викладач I категорії

Дисципліни: математика, вища математика.

Комісаренко Людмила Михайлівна

Викладач I категорії

Пузій Марія Миколаївна

Викладач вищої категорії, педагогічне звання "старший викладач"

Дисципліни: математика, вища математика.

Пузій Марія Миколаївна

Викладач вищої категорії, педагогічне звання "старший викладач"

Товкан Михайло Миколайович

Викладач, спеціаліст

Дисципліни: фізика і астрономія, фізика, електротехніка та основи електроніки.

Товкан Михайло Миколайович

Викладач, спеціаліст

Магдибор Олександр Віталійович

Викладач

Дисципліни: алгоритмізація та програмування, теорія алгоритмів, комп`ютерні мережі, об`єктно-орієнтоване програмування, тестування програмних систем і комплексів, операційні системи.

Магдибор Олександр Віталійович

Викладач

Воловик Ілля Костянтинович

Викладач

Дисципліни: фізика і астрономія

Воловик Ілля Костянтинович

Викладач

Циклова комісія Лісогосподарських та садово-паркових дисциплін

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: дендрологія, деревинознавство і лісове товарознавство, лісівництво, лісова таксація і лісовпорядкування, недеревні ресурси лісу, мисливствознавство.

Степаненко Людмила Петрівна

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Cоловей Дарья Сергіївна

Викладач, спеціаліст II категорії

Дисципліни: ландшафтна архітектура.

Cоловей Дарья Сергіївна

Викладач, спеціаліст II категорії

Татарчук Руслана Ярославівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: ландшафтний дизайн, проектування об’єктів зеленого будівництва, декоративні газони, декоративна флористика, креслення та образотворча грамота.

Татарчук Руслана Ярославівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Орлова Валентина Борисівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Дисципліни: квітництво, ботаніка.

Орлова Валентина Борисівна

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Тасаж Роман Михайлович

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни: вступ до спеціальності, розсадники декоративних культур, лісокористування, обладнання деревообробного виробництва.

Тасаж Роман Михайлович

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Татарчук Володимир Михайлович

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни: лісові культури і лісомеліорація, навчальні практики.

Татарчук Володимир Михайлович

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Бордусь Олексій Олексійович

Викладач, спеціаліст

Дисципліни: топіарне мистецтво, організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві.

Бордусь Олексій Олексійович

Викладач, спеціаліст