Умови прийому

До ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

Умови прийому

1. До коледжу приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
2. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою, особи з базовою загальною середньою освітою з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника подають документи на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця).

Фінансування підготовки фахівців

1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в Коледжі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень такий громадянин здобуває вперше.
2. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється за державним замовленням, за рахунок пільгових державних кредитів, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Терміни вступної кампанії

Початок прийому заяв та  документів: 02 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 14 липня 2018 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 14 липня 2018 року

Строки проведення вступних екзаменів: 15 липня – 22 липня 2018 року

Початок прийому заяв та  документів: 17 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 12 серпня  2018 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 12 серпня 2018 року

Строки проведення вступних екзаменів: 13-17 серпня 2018 року

Початок прийому заяв та  документів: 12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 01 серпня  2018 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 08 серпня 2018 року

терміни проведення вступних іспитів та співбесід: 02-07 серпня 2018 року

Перелік документів 

    • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
    • копію сертифіката  (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти за 2016, 2017 та 2018 роки (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
    • копію паспорта громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво
    • документи, які підтверджують право на вступ за квотою-1
      • шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см
       • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
        • два конверта з марками

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку.