Умови прийому

До ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів"

Умови прийому

1. До коледжу приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
2. Прийом до коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою, особи з базовою загальною середньою освітою з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти, особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника подають документи на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця).

Фінансування підготовки фахівців

1. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в Коледжі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень такий громадянин здобуває вперше.

2. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється за державним замовленням (51%), за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Терміни вступної кампанії

Початок прийому заяв та  документів: 10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 24 липня 2015 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 12:00 01 серпня 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів: 25 липня – 01 серпня 2015 року

Початок прийому заяв та  документів: 17 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 16 серпня  2015 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 20 серпня 2015 року

Строки проведення вступних екзаменів: 17-20 серпня 2015 року

Початок прийому заяв та  документів: 17 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів

- від осіб, які мають складати вступні випробування: 16 серпня  2015 року

- від осіб, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 20 серпня 2015 року

Перелік документів 

    • заява про вступ із зазначенням спеціальності
    • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копію
    • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти за особистим вибором оригінал або копію за 2008-2014 роки(для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
    • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство
    • документи, що підтверджують право на вступ поза конкурсом, першочергове зарахування (в т.ч. цільове направлення для осіб, направлених районними, обласними держадміністраціями за встановленою квотою)
      • шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см
       • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
        • два конверта з марками