Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки користується нині популярністю. Важко знайти таку область діяльності, яка б не використовувала комп'ютерну обробку даних, моделювання, автоматизацію або просто електронні засоби комунікації та документообігу.
Боярський фаховий коледж НУБіП України готує фахівців з сучасних інформаційних технологій, які володіють комплексними знаннями в області програмного і апаратного забезпечення, чітко розуміють взаємодію прикладних програм і комп'ютерних систем, а також володіють навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, представлення інформації, програмування та проектування систем.  Фаховий молодший бакалавр отримує достатню підготовку для роботи в ІТ- службах підприємств і організацій різних галузей та форм власності.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

       

Технік обчислювального центру

Технік-програміст

Розробник баз даних

Адміністратор локальних мереж

Оператор обчислювальних машин

Інженер з обслуговування комп’ютерних мереж

Фахівець у галузі інформаційних технологій

 


КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

Бази даних

Access, SQL Server, mySQL

Програмування

C, C++, C#

WEB

html, css, javaScript, php, CMS

Адміністрування

ОС Windows, локальні мережі

720 годин

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4410 годин

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1350 годин

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ
 ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

01 Історія
України та культурологія

02 Українська мова (за професійним спрямуванням)

03 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

04 Основи керування ТЗ та вимоги безпеки дорожнього руху

05 Фізика

06 Основи
філософських знань

07 Соціологія

08 Основи маркетингу

09 Економічна
теорія

10 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

11 Математична логіка

12 Економіка та основи IT-бізнесу

13 Фізичне
виховання

14 Правознавство

15 Основи екології

01 Вища
математика

02 Дискретна
математика

03 Теорія ймовірностей та математична статистика

04 Компютерна
графіка

05 Організація баз даних
і знань

06 Системи і технології
управління базами даних

07 Технології
захисту інформації

08 Теорія
алгоритмів

09 Чисельні
методи

10 Вступ
до спеціальності

11 Алгоритмізація
та програмування

12 Обєктно-орієнтоване
програмування

13 Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів

14 Операційні
системи

15 Математичні методи дослідження операцій

16 Математична
логіка

17 WEB-технології 
та WEB-дизайн

18 Розробка клієнт-
серверних застосувань

19 Технологія створення
програмних продуктів

20 Теорія
інформації

21 Інформаційні
технології

22 Адміністрування програмних систем і комплексів

23 Комп'ютерні
мережі

24 Електротехніка та основи електроніки

25 Тестування програмних
систем і комплексів

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

з алгоритмізації і програмування

з об'єктно-орієнтованого програмування

з проектування баз даних

з технологій розробки програмного забезпечення

КУРСОВІ РОБОТИ

з алгоритмізації і програмування

з систем і технологій управління базами даних

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 • ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
 • 2850грн/рік

 •  Ліцензований обсяг: 25 осіб

  Державне замовлення: -

  Термін навчання

  3 роки (на базі 11 класів)

   

 • УМОВИ ПРИЙОМУ
 • ПЕРЕПІДГОТОВКА
 • 2850грн/рік

 • Ліцензований обсяг: 25 осіб

  Державне замовлення: 

  25 (по ваучерам центру зайнятості)

  Термін навчання

  2 роки

 • УМОВИ ПРИЙОМУ