Спеціальність: 205 Лісове господарство

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціальність: 205 Лісове господарство є сталою спеціальністю в Україні. Адже в нашій країні лісова галузь є однією з тих, що постійно виробляють продукцію без впливу внутрішніх, і зовнішніх економічних і політичних факторів.

Для забезпечення фахівцями лісогосподарської галузі ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» здійснює підготовку техніків лісового господарства з 2000року.
ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів" готує саме таких фахівців, які Випускники коледжу на виробництві працюють на посадах майстра лісу і виконують такі заходи як: створення лісових культур; вчасне і правильне проведення лісогосподарських заходів щодо утримання природніх і штучно створених лісових насаджень; ведення лісокористування в лісах різних категорій захисності; переробка основної і другорядної продукції лісу.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Державні лісові господарства

Лісомеліоративні станції

Мисливські господарства

Нижні склади і цехи по переробці деревної продукції.

Лісовпорядкувальні підприємства

 


КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

Організаційна

 складати засновницькі документи з формування підприємств;  використовувати законодавчі та нормативні акти з регулювання підприємства;

Проектувальна

 організовувати раціональне використання лісових кормових угідь;  проводити облік та оцінку заготовленої продукції;

Виробнича

Способи, методи та принципи створення, догляду та використання лісів і лісових ресурсів.

810 годин

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4428 годин

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1242 годин

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ
 ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

01 Історія
України

02 Українська мова (за професійним спрямуванням)

03 Культурологія

04 Фізичне виховання

05 Основи філософських знань

06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

07 Основи правознавства

08 Соціологія

08 Економічна теорія

01 Основи екології

02 Безпека життєдіяльності

03 Ботаніка

04 Грунтознавство

05 Основи креслення

06 Геодезія

07 Основи вищої математики

08 Інформатика та комп'ютерна техніка

09 Загальна хімія

10 Аналітична хімія

01 Лісозахист

02 Економіка, організація і планування лісового господарства

03 Лісівництво

04 Лісові культури і лісомеліорація

05 Механізація лісового господарства

06 Лісова таксація і лісовпорядкування

07 Лісокористування

08 Деревинознавство і лісове товарознавство

09 Дендрологія

10 Основи охорони праці

11 Вступ до спеціальності

12 Фізика

13 Основи підприємницької діяльності

14 Не деревні ресурси лісу

15 Озеленення

16 Метеорологія

17 Обладнанння дереобробного виробництва

18 Охорона природи

 

19 Інформаційні технології в лісовому господарстві

20 Мисливствознавство

 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

 З ботаніки

З дендрології

З механізації

Ознайомлювальна

З грунтознавства

З геодезії

З лісових культур і лісомеліорації

З лісівництва

З лісової  таксації

З лісокористування

Робітнича професія «лісоруб»

З економіки, організації і планування лісового господарства

З лісозахисту

КУРСОВІ РОБОТИ

Лісові культури і лісомеліорація

Економіка, організація і планування лісового господарства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Лісівництво

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН)


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ