Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство є однією з найбільш популярних спеціальностей, враховуючи стрімкий розвиток будівельної сфери в Україні, яка потребує фахового озеленення територій навколо забудов різного цільового призначення.
ВП НУБіП України "Боярський коледж екології і природних ресурсів" готує саме таких фахівців, які здатні: виростити районований деревно-кущовий і квітковий садивний матеріал; виконати проектні пропозиції озеленення території; перенести з графічного зображення проект в натуру.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Садові центри

Розсадники декоративних культур

Міські господарства зеленого будівництва

Приватні організації що здійснюють проектування і безпосереднє втілення проекту в натуру

Дендропарки

Ботанічні сади

 


КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

Технічна

Проводити пошук ефективних технологій зеленого будівництва; оцінювати якість дотримання правил охорони праці під час виконання робіт в галузі;

Проектувальна

Аналізувати інформацію про об’єкт і на її основі створювати практичні рекомендації; самостійно втілювати проектні рішення в натуру

Виробнича

Композиційні прийоми проектування та детальна розробка окремих елементів різних за призначенням ландшафтних об’єктів.

756 годин

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

3600 годин

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1044 годин

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ
 ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

01 Історія
України

02 Українська мова (за професійним спрямуванням)

03 Культурологія

04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

05 Основи філософських знань

06 Соціологія

07 Економічна теорія

08 Основи
правознавства

09 Фізичне виховання

01 Креслення та образотворча грамота

02 Ботаніка

03 Екологія та природокористування

04 Вища математика

05 Безпека життєдіяльності

06 Автоматизована обробка інформації

07 Основи геодезії

08 Основи охорони праці

 

01 Грунтознавство з основами землеробства

02 Дендрологія

03 Квітництво

04 Розсадники декоративних культур

05 Захист рослин

06 Механізація робіт

07 Економіка підприємства

08 Ландшафтна архітектура

9 Ландшафтний дизайн

10 Проектування об’єктів зеленого будівництва

11 Організація робіт в садово-парковому будівництві і господарстві

12 Вступ до спеціальності

 

13 ГТС садів і парків

14 Декоративна флористика

15 Декоративні газони

16 Рекреаційне лісівництво

17 Стандартизація

18 Фізіологія рослин

 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

З ботаніки

З квітникарства

З дендрології

З геодезії

З розсадників декоративних культур

З декоративних газонів

З механізації робіт

Навчально-виробнича

КУРСОВА РОБОТА

Квітництво

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Проектування об’єктів зеленого будівництва

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

(Виконання і захист дипломних проектів)


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ