Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. Технік-землевпорядник - спеціаліст, який володіє знаннями про геодезію, земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Предметна галузь діяльності: розробка проектів організації територій і угідь, розробка проектів відведення земель для державних та громадських потреб, контроль за використанням та охороною земель, моніторинг земель, топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні та будівництві, грунтові та геоботанічні вишукування, кадастрові зйомки, оцінка земель, встановлення та відновлення меж на місцевості.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Технік-землевпорядник

Технік-проектувальник

Копіювальник технічної документації

Кресляр

Технік-геодезист

 


КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА

Геодезія

Способи, засоби та принципи створення планово-картографічних матеріалів та їх застосування

Землевпорядне проектування

Способи, засоби та принципи створення раціонального землеволодіння, землекористування

Земельне право

Знання та вміння застосовувати земельне законодавство при здійсненні земельних відносин

Земельний кадастр

Принципи створення, ведення, застосування земельнооблікової документації

756 годин

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

4572 годин

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1152 годин

ЦИКЛ МАТЕМАТИЧНОЇ
 ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

01 Історія
України

02 Українська мова (за професійним спрямуванням)

03 Культурологія

04 Основи
філософських знань

05 Економічна
теорія

06 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

07 Фізичне
виховання

08 Основи
правознавства

09 Соціологія

01 Основи грунтознавства та геології

02 Основи сільськогосподарського виробництва

03 Основи меліорації і ландшафтознавства

04 Економіка, організація і планування с-г виробництва

05 Основи підприємництва та управлінської діяльності

06 Основи екології

07 Вища математика

08 Компютеризація землевпорядного виробництва

09 Безпека життєдіяльності

10 Стандартизація та нормування у землеустрої

11 Організація діловодства

01 Вступ до спеціальності

02 Топографічне і землевпорядне креслення

03 Геодезія

04 Фотограмметрія

05 Геодезичні роботи при землеустрої

06 Основи охорони праці

07 Охорона праці в галузі

08 Управління земельними ресурсами

09 Земельний кадастр

10 Земельне право

11 Землевпорядне проектування

12 Державний контроль і моніторинг земель

13 Основи картографування

14 Історія земельних відносин

15 Основи проектування шляхів місцевого значення

16 Грошова оцінка земель та нерухомості

17 Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система

18 Чинники успішності працевлаштування за фахом

 

НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

 Теодолітна зйомка
Нівелювання
Мензульна зйомка
Основи сільськогосподарського виробництва
Основи грунтознавства
Тахеометрична зйомка
Фотограмметрія
Компютерна
Автоматизовані зйомки території
Перенесення проекту в натуру
Придбання робітничої професії

КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ

з економіки, організації і планування с-г виробництва

з землевпорядного проектування

 

Рішення виробничих ситуаційних задач

Технологічна практика

Переддипломна практика

Дипломне проектування


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

 • ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
 • 2850грн/рік

 •  Ліцензований обсяг: 30 осіб

  Державне замовлення: -

  Термін навчання

  3 роки (на базі 11 класів)

   

 • УМОВИ ПРИЙОМУ
 • ПЕРЕПІДГОТОВКА
 • 2850грн/рік

 • Ліцензований обсяг: 25 осіб

  Державне замовлення: 

  25 (по ваучерам центру зайнятості)

  Термін навчання

  2 роки

 • УМОВИ ПРИЙОМУ