Блог

Останні додані записи

Про професію "Землевпорядник"

Землевпорядкування — це система заходів, направлених на виконання рішень державних органів в області користування землею. Це свого роду генеральний план, який визначає характер господарства, його розміщення і розмір.

Землевпорядник — спеціаліст, який володіє знаннями про земельне право, земельний кадастр, землевпорядкування та управління земельними ресурсами, має відповідну освіту та належну кваліфікацію. Посадові обов'язки: організація ефективного використання земель, їхня охорона, контроль за дотриманням земельного законодавства; складання експлікації, зйомка і велірування, складання проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядження з економічним обґрунтуванням, ведення земельнооблікової документації, проведення заходів із землевпорядкування, забезпечення безпечного проведення робіт.

ТРОХИ ІСТОРІЇ

Землевпорядкування – одна з найдавніших професій. Історичні літописи свідчать про те, що ще до прийняття християнства, понад 1000 років тому, у Київській Русі вже проводили вимірювання землі. Першими землевпорядниками були межувальники, які встановлювали та закріплювали межі і видавали документи, що засвідчували право на землю. Ще тоді землевпорядники були шанованими людьми, адже в їхніх руках перебувало головне багатство - земля, основа для функціонування всіх сфер діяльності людини. Тож, чим вищий рівень компетентності осіб, які створюють і регулюють земельні відносини, тим вищим і безпечнішим буде розвиток суспільства. Важливою ланкою при цьому є і одвічно буде землевпорядна служба.

НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ

Основні напрямки розвитку питань землекористування і землевпорядкування

Основні матеріали у сфері землекористування

Технологію проведення землевпорядних робіт

Устрій геодезичних і аерофотографічних інструментів і приладів

Способи освоєння і поліпшення земель,

Системи протиерозійних заходів,

Законодавство про охорону природи.

Основні засади діловодства та правила ділового етикету

 

ОСОБИСТІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ

Професійно важливі риси: уважність, акуратність, хороший зір. Медичні протипокази: порушення функцій опорно-рухового апарату, поганий зір, серцево-судинні захворювання, пізня стадія гіпертонії.

Кваліфікаційні вимоги. Спеціаліст-землевпорядник повинен мати, як правило, вищу освіту за напрямком підготовки "геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" або "землевпорядкування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр.

БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ГОТУЄМО МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

"ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

(КВАЛАФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКА: ТЕХНІК-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК)

Media